منوی سایت

 

فرم استخدام

رزومه را کامل و صحیح پرکنید و به یاد داشته باشید « رزومه نویسان خوب الزاماً اشخاص با سابقه ای نیستند بلکه قادرند توانایی خود را بطور موثر توضیح و انتقال دهند، چه بسا اشخاص زیادی  که سابقه کار طولانی دارند اما رزومه شان چندان چشمگیر نیست!»

* ضروری
* سمت انتخابی شما؟ :
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره شناسنامه :
* دین :
* نام پدر :
* تاریخ تولد :
* محل تولد :
* جنسیت :
* وضعیت تاهل :
* شماره تماس ثابت :
* تلفن همراه :
* آدرس محل سکونت :
* پست الکترونیک :
 

اطلاعات افراد وابسته

* شغل پدر :
* محل خدمت پدر :
* شغل مادر :
محل خدمت مادر :
* شغل همسر :
محل خدمت همسر :
 

سوابق تحصیلی

* آخرین مدرک تحصیلی :
* رشته تحصیلی :
* مدت زمان تحصیل :
* گرایش تحصیل :
* نوع دانشگاه :
* میزان تسلط به زبان انگلیسی :
* مسلط به نرم افزارها(با ذکر نام و میزان تسلط) :
 

سوابق کار اول

* نام شرکت :
* سمت :
* ماه و سال شروع کار :
* ماه و سال اتمام کار :
* شهر :
* علت اتمام کار :
 

سابقه کار دوم

* نام شرکت :
* سمت :
* ماه و سال شروع کار :
* شهر :
* علت اتمام کار :
 

سابقه کار سوم

* نام شرکت :
* سمت :
* ماه و سال شروع کار :
* ماه و سال اتمام کار :
* شهر :
* علت اتمام کار :
* توضیح مختصر کارها و اقدامات انجام شده و مسئولیت های کاری :
 

سایر مسئولیت ها

* ذکر سایر مهارت ها مانند تخصص های مهارت فردی و غیره :
بارگذاری رزومه :
* حقوق درخواستی :